Wordnet angielsko-polski

(plant of wetlands and bogs of temperate regions having small greenish flowers partly enclosed in a white spathe and red berries)
czermień błotna, czermień błotny, czerwień błotny, wodna wsza
synonim: wild calla
synonim: water arum