Wordnet polsko-angielski

(a peninsula in southwestern Asia that forms the Asian part of Turkey)
Asia Minor, Anatolia
synonim: Anatolia