Wordnet angielsko-polski

(large scaup of North America having a greenish iridescence on the head of the male)
ogorzałka, ogorzałka zwyczajna
synonim: greater scaup