Wordnet angielsko-polski

(widely distributed in warm countries)
przybyszka australijska, karaczan australijski
synonim: Periplaneta australasiae