Wordnet angielsko-polski


1. (valuable source of caviar and isinglass
found in Black and Caspian seas)
jesiotr biały, jesiotr amerykański
synonim: beluga
synonim: hausen
synonim: white sturgeon

2. (valuable source of caviar and isinglass
found in Black and Caspian seas)
bieługa, wyz: : synonim: beluga
synonim: hausen
synonim: white sturgeon