Serwis Ling.pl korzysta z plików cookies
  • Ostatnio szukane tłumaczenia:

  • winter

winter - ˈwɪntɜː

Wielki słownik angielsko-polski
red. nacz D. Jemielniak, M. Miłkowski

(Verb) zimować;

(Noun) przyroda zima;
winter sports - sport sporty zimowe;
winter time - przyroda czas zimowy;

Słownik angielsko-polski PARK
Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n C/U zima: in ~ w zimie
zimą
(attrib) zimowy.~ cpd~time n zima
czas zimowy

Słownik angielsko-polski EXETER

zima
zimowy

Wojskowy słownik angielsko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

s zima
vi zimować
vt żywić przez zimę

ECTACO słownik angielsko-polski
Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ZIMOWY

OZIMY (O ZBOŻU)

ZIMOWAĆ

PRZEZIMOWAĆ

Nowy słownik angielsko-polski
aut. Zygmunt Saloni, Tadeusz Piotrowski

N zima
Adj zimowy
V zimować

Wordnet angielsko-polski


1. (the coldest season of the year
in the northern hemisphere it extends from the winter solstice to the vernal equinox)
zima
synonim: wintertime

2.
wiosna, wiosenka: :

Słownik internautów

zima

Wielki słownik wojskowy angielsko-polski

klim. zima
~, early - przedzimie
~, frosty - zima mroźna
~, green - UK zima bezśnieżna
~, high - pełnia zimy
~, nuclear - przen. zima nuklearna
~ of the century - zima stulecia
~, Russian - rosyjska zima
~, severe - zima ostra
~, snowbound - zima śnieżna
~, snowless - zima bezśnieżna
~, snowy - zima śnieżna

Słownik gospodarki wodno-ściekowej angielsko-polski

klim. zima
~, early - przedzimie
~, frosty zima mroźna
~, severe zima ostra
~, snowbound zima śnieżna
~, snowless zima bezśnieżna
~, snowy zima śnieżna

Wordnet Dictionary

the coldest season of the year, spend the winter, occurring in or appropriate to the season of winter

Webster's Dictionary of English

(n.) The season of the year in which the sun shines most obliquely upon any region
the coldest season of the year., (n.) The period of decay, old age, death, or the like., (v. i.) To pass the winter
to hibernate
as, to winter in Florida., (v. i.) To keep, feed or manage, during the winter
as, to winter young cattle on straw

Słownik uniwersalny niemiecko-polski
Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

m, -s, - zima f
ein strenger ~ surowa zima

Słownik Ekologiczny niemiecko-polski
A. Słomczewska

zima f

Wielki słownik rolniczy niemiecko-polski

m meteor. zima

agrot. ozimy

Otwarty słownik niemiecko-polski
V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ozimy

Nowoczesny słownik niemiecko-polski

f. zima

Niemiecki słownik synonimów
aut. Daniel Nader, http://www.openthesaurus.de

Winterzeit