Serwis Ling.pl korzysta z plików cookies
  • Ostatnio szukane tłumaczenia:

  • winter

winter

Słownik angielsko-polski PARK

`wint7(r) n C/U zima: in ~ w zimie; zimą;
(attrib) zimowy.~ cpd~time n zima; czas zimowy.

Słownik angielsko-polski EXETER

[`wɪntə(r)] zima; zimowy

Uniwersalny słownik angielsko-polski

['wɪntəɸ] n zima; winter sports sporty zimowe ~| vi zimować

ECTACO słownik angielsko-polski

ZIMOWY

OZIMY (O ZBOŻU)

ZIMA

ZIMOWAĆ

PRZEZIMOWAĆ

Słownik internautów

zima

Otwarty słownik angielsko-polski

zima

zimowy

Wordnet Dictionary

the coldest season of the year, spend the winter, occurring in or appropriate to the season of winter

Webster's Dictionary of English

(n.) The season of the year in which the sun shines most obliquely upon any region; the coldest season of the year., (n.) The period of decay, old age, death, or the like., (v. i.) To pass the winter; to hibernate; as, to winter in Florida., (v. i.) To keep, feed or manage, during the winter; as, to winter young cattle on straw.

Słownik uniwersalny niemiecko-polski

m, -s , - zima f;
ein strenger ~ surowa zima

Słownik Ekologiczny niemiecko-polski

zima f

ECTACO słownik niemiecko-polski

ZIMA

Otwarty słownik niemiecko-polski

ozimy

zima

zimowy

Niemiecki słownik synonimów

Winterzeit