ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki© prof. dr hab. Lesław Zimny

Nadel f 2. bot. Nadelblatt n 3. wet. Kanüle f