ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki© prof. dr hab. Lesław Zimny

(Somateria mollissima) ~zool. Eiderente f, Eidergans f