ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny polsko-niemieckiCopyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

n Amen n
pot. (całkowicie)
na ~ total, voll-ständig, endgültig

Słownik religii polsko-niemiecki

Amen n

Otwarty słownik polsko-niemieckiV.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Amen

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nach jedem überzeugenden Punkt sagen die Leute: "Amen, amen, amen."
Po każdej przekonującej kwestii, ludzie powtarzają: „Amen, amen, amen".

TED

" Und Sie sagen, "Amen, amen, amen.
Po każdej przekonującej kwestii, ludzie powtarzają: „Amen, amen, amen".

TED