à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Słownik uniwersalny polsko-francuski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorka: Mirosława Słobodska)

f moment, instant m
co ~a à chaque <
à tout>
instant
do tej ~i jusqu´à présent
lada ~a d´um moment à l´autre
na ~ę pour un moment
od tej ~i à partir de ce moment-là
przed ~ą il y a un instant
przez ~ę pour un moment
w danej ~i à un moment donné
w jednej ~i en un clin d´oeil
w ostatniej ~i au dernier moment
w wolnych ~ach dans les moments de loisir
nie mieć wolnej ~i n´avoir pas un moment à soi
za ~ę dans un instant

ECTACO słownik polsko-francuski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INSTANT

MOMENT

MINUTE

INTERVALLE

QUART

Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) moment~ w chwili oznaczonej w oświadczeniu - au moment fixé par ladéclaration~ w chwili zawierania umowy - aumoment de la formation/conclusiondu contrat~ w każdej chwili - à tout moment~ z chwilą wpisu do właściwego rejestru - au moment del’inscription au registre

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

moment m

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

laisser-courre

péril

temps