à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(f.) administration, (f.) gestion~ centralna - (f.) administration centrale~ domu - (f.) gestion d’immeuble~ dóbr państwowych - (f.) adminis-tration des domaines~ finansowa - (f.) administrationdes finances~ gospodarką narodową - (f.) adminis-tration de l’économie nationale~ majątku - (f.) administrationdes biens/de la fortune~ miejska - (f.) administration municipale~ morska - (f.) administration maritime~ niższego szczebla - (f.) administrationsubalterne~ organ - (f.) agence gouvernementale~ o właściwości szczególnej - (f.) agencegouvernementale du pouvoir particulier~ państwowa - (f.) administrationde l’état~ poczt - (f.) administration des postes~ podatkowa - (f.) administration fiscale~ powiernicza ONZ - (f.) administrationfiduciaire de l’ONU~ pracownik - (m.) employé del’administration~ publiczna - (f.) administration publique~ samorządowa - (f.) autonomie locale, (f.) autogestion~ sądowa - (f.) administration judiciaire~ skarbowej funkcjonariusze - (m.) fonctionnaires du Fisc~ sposób postępowania - (f.) ligne deconduite de l’administration~ spójność działania - (f.) cohérence del’action administrative~ stopnia podstawowego organ terenowy - (f.) agencegouvernementale locale de base~ terenowa - (f.) administration locale~ tymczasowa - (f.) administrationprovisoire~ urzędnik - (m.) fonctionnaire del’administration~ więzienna - (f.) administrationpénitentiaire~ wojskowa - (f.) administrationmilitaire~ wód i lasów - (f.) administration deseaux et forêts~ w ramach - au sein de l’administration~ zlecona - (f.) gestion déléguée