à
â
æ
ç
è
é
ê
ë
î
ï
ô
œ
ù
û
ü
Ÿ
Polsko-francuski słownik terminologii prawniczej 2003 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz

(m.) quitus, (f.) décharge, (f.) exonération~ dla polityka - (m.) vote de confiance~ udzielić komuś - donner quitus à qn.~ ukończenie studiów - (f.) fin d’études~ uzyskać absolutorium - obtenirquitus~ władzom spółki udzielić - donnerquitus aux pouvoirs de la société~ zatwierdzenie wykonania zadań - (m.) quitus d’approbation relatif à lagestion

Słownik prawniczo handlowy polsko-francuski Anna Słomczewska

quitus m, décharge f, exonération f, dispense f, attestation de fin d'études

Otwarty słownik polsko-francuski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

quitus