Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(zob.) robić

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

(patrz robić) vt perf
1.
(wytworzyć) to make
to do.
2.
(wykonać) to make
to do: to ci dobrze zrobi it will do you good.
3.
(postdobrze ~łeś you did the right thing.vi ~ się (stawać się) to become
~ło mi się głupio I felt stupid
~ło się ciemno darkness fell

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

zob.
robić -

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

to do, to make~ dobry interes - to do good business~ dobry początek - to make a good start~ kogoś swoim zastępcą - to make sb. one’s deputy~ majątek - to make a fortune~ na zamówienie - to make to order, to customize~ postępy - to make progress~ propozycję - to make an offer

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

zob. robić

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAKE

PERFORM

EXECUTE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

perf make, do, perform
~ć się vr become, grow, get
~ło mi się niedobrze I felt sick
~ło się zimno it grew cold

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

ought

proofread

render