Wordnet polsko-angielski

(a rude expression intended to offend or hurt
"when a student made a stupid mistake he spared them no abuse"
"they yelled insults at the visiting team")
abuse, insult, revilement, contumely, vilification
synonim: obelga
synonim: zniewaga
synonim: obraza
synonim: policzek
synonim: afront
synonim: dotknięcie
synonim: dyshonor
synonim: ujma
synonim: poniżenie
synonim: dyzgust
synonim: epitet

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

insult, affront

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U insult

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

profanation verbal abuse

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

insult
outrage
profanation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

assault