Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

basic, capital, cardinal, essential, fundamental

Wordnet polsko-angielski

(of the greatest importance
"the all-important subject of disarmament"
"crucial information"
"in chess cool nerves are of the essence")
all-important (a), all important (p), crucial, essential, of the essence (p)
synonim: najważniejszy
synonim: główny
synonim: właściwy
synonim: pryncypalny

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

basic, fundamental, principal
~cze cechy essential features
~cze elementy essentials
ustawa ~cza constitution

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj 1. (dotyczący zasad) of principle
based on
guided by principle. 2. (podstawowy) fundamental. 3. (pryncypialny) principled

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

basic, cardinal, capital, fundamental, essential~ część - substantial share~ defekt - fundamental defect~ norma - fundamental norm~ służba wojskowa - military service~ stawka - basic rate

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

basic ~a stopa podatkowa basic rate tax ~e wynagrodzenie basic salary

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. essential, basic, primary ~a przyczyna primary cause ~a rozmowa serious conversation ~a stawka frachtwoa basis freight ~a stopa podatkowa basic rate tax ~e niedotrzymanie umowy fundamental breach ~e punkty umowy essentials of the contract, essential points of the contract

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

basic, essential, fundamental

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FUNDAMENTAL

BASIC

ELEMENTARY

PRIMORDIAL

VITAL

UNDERLYING

RADICAL

ESSENTIAL

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

ultimate, radical, principal, prime, primary, key, general, fundamental, essential, capital, cardinal

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

capital, cardinal

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj key attr

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. principal
fundamental

Słownik techniczny polsko-angielski

principal, basic, fundamental

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

body

crucial

earnest

paramount

primary

rudimentary

substantial

ultimate

Nowoczesny słownik polsko-angielski

straight-laced

straitlaced

principled

dramatic

nitty-gritty

primal

strait-laced