Wordnet polsko-angielski


1. (a deep yellow color
"an amber light illuminated the room"
"he admired the gold of her hair")
amber, gold


2. (coins made of gold)
gold: : synonim: Au

3. (a trophy made of gold (or having the appearance of gold) that is usually awarded for winning first place in a competition)
gold medal: : synonim: złoty medal

4. (coins made of gold)
gold: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

gold
~ standardowe sterile sterling gold
~ w sztabach bullion
w oprawce ze ~ta (okulary) gold-rimmed

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt U gold: płacić w ~cieto pay in gold
(prov) : nie wszystko ~ co się świeci all is not gold that glisters
na wagę ~a worth one's weight in gold

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr gold
gorączka złota - gold rush
kopalnia złota - goldmine

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

gold~ w stanie nieprzerobionym - gold in the form of bullion~ w sztabie - gold in bars

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

gold~to monetarne monetary goldklauzula płatności w monetach w ~cie gold coin clausekurs ~ta rate of gold

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n gold ~to monetarne monetary gold ~to w sztabach bar gold, gold in bullion akcje płatne w ~cie bryt. gold shares banknoty płatne w ~cie am. gold notes czyste ~to pure gold monety w ~cie bryt. sovereign gold napływ ~ta afflux of gold, influx of gold odpływ ~ta outflow of gold, efflux of gold określenie cen ~ta gold fixing parytet ~ta gold parity płatność w ~cie payment in gold płatny w ~cie payable in gold pokrycie w ~cie
1. gold backing
2. gold coverage przywóz ~ta gold import pula ~ta gold pool rynek ~ta gold market sztabka ~ta gold bar, gold bullion tezauryzacja ~ta gold hoarding wartość w ~cie value in gold wolne rezerwy ~ta free gold zapasy ~ta gold holdings

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

gold n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

gold, aurum, Au

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

RED

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n gold

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

gold