Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(dokonanie ekstradycji) extradition
(opublikowanie) issuing, promulgation
(publikacja) edition, publication
(zadenuncjowanie) denunciation, betrayal
wydanie decyzji: passing a decision, decidingwydanie dokumentu: publishing a documentwydanie nakazu zapłaty: passing an order for paymentwydanie przedmiotów majątkowych: delivery of property items, dispose of property itemswydanie wyroku: passing a judgment

Wordnet polsko-angielski


1. (an issue of a newspaper
"he read it in yesterday's edition of the Times")
edition
synonim: numer
synonim: zeszyt

2. (one of a series published periodically
"she found an old issue of the magazine in her dentist's waiting room")
issue, number: : synonim: numer
synonim: zeszyt

3. (the form in which a text (especially a printed book) is published)
edition: : synonim: edycja

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

edition, issue
(publikacja) publication, release
~ skrócone abridged edition
(ujawnienie np. tajemnicy) disclosure
(nakład gazety, czasopisma) edition, issue, circulation

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr edition, issue (kieszonkowe) pocket edition (nadzwyczajne) special issue (of a newspaper)
wydanie poprawione i uzupełnione - revised and enlarged edition

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

issuance, delivery, publishing, issue~ banknotów - emission of bank-notes~ decyzji - issue of a decision~ dokonania ekstradycji - the issuance of a decision on extradition~ o aresztowaniu na czas śledztwa - ordering detention on remand by the prosecutor~ dokumentu - issuing a document~ korzyści przeniesionej bezpłatnie - return of gains transferred free of charge~ korzyści w naturze - return of profit in kind~ korzyści zastępczych - return of a substitute of gains~ książki - edition, publication~ lekarstwa - administering medicine~ mienia - release of property~ nadzwyczajne - special edition~ odroczone lub warunkowe - postponed or conditional surrender~ opinii - giving an expert opinion, issue of a testimonial~ orzeczenia - delivery of the judgment~ osoby ściganej - extradition~ odmowa wydania - refusal to extradite a prosecuted person~ ponowne państwu trzeciemu - re-extradition to a third state~ prawa jazdy - issuing a driving licence~ rzeczy - delivery of goods~ świadectwa - issuance of a certificate~ towaru - delivery of a thing~ miejsce wydania - place/point of delivery~ wz (wydanie z magazynu) - delivery note, issue order~ zlecenie wydania - delivery order~ upoważnień administratora spadku - grant of letters of administration~ własnych obywateli - extradition of own nationals~ w naturze - release in kind~ wyroku - passing a sentence~ zadenuncjowanie - informing on sb

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

delivery~ dokumentów delivery of documents ~ przy płatności delivery versus payment ~ w zamian za zapłatę delivery against paymentzapłata w zamian za ~ dokumentów payment on delivery

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. delivery, handing over 2. (drukiem) issue, edition ~e dokumentów delivery of documents ~e ładunku delivery of cargo ~e nadzwyczajne special edition ~e na miejscu spot delivery ~e odpluskwione komp. bug fix release ~e towaru po odprawie celnej customs release ~e towaru z magazynu po uiszczeniu należności warehouse release ~e w zamian za zapłatę delivery against payment miejsce ~a delivery point powództwo o ~e rzeczy action for recovery polecenie ~a delivery order zapłata w zamian za ~e dokumentów payment on delivery

Słownik architektury polsko-angielski

(n) editio

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

issue
emission
dispensation
release
delivery

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ISSUE

DELIVERY

EXTRADITION

DENOUNCEMENT

DENUNCIATION

PUBLICATION

EDITION

ISSUANCE

ENACTMENT

SURRENDER

EMISSION

RELEASE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

1. delivery, handing over 2. (drukiem) issue, edition

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n edition, issue

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

delivery, issue

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

uttering
handing over
bringing forth
(publikacja) edition
(zdrada) betrayal
handing over

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

giving
issuing
issuance zob. także wydawanie -
~ decyzji passing a decision
~ nakazu giving a notice
serving a notice
~ ostrzeżenia przeciwpowodziowego issuing flood warning
~ oświadczenia issuing a statement
~ postanowienia pr. giving a notice of determination, issuing a notice of determination
~ pozwolenia granting permision, issue of permission, permit issuance
~ pozwolenia na budowę PP issuing a building licence
~ pozwolenia na użytkowanie issuing operating permit, issuing operation permit, issue of operation permit
~ ustawy passing an act
~ zarządzeń pokontrolnych pr. serving enforcement notices, serving improvement and prohibition notices
~ zezwolenia issuing (of) a licence

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

issuanceissueissuinggiving~ decyzji issuance of a decision~ decyzji na piśmie issuing a written decision~ decyzji prawnej issuing a legal decision~ decyzji prawomocnej issuance of a legally valid decision~ nakazu pr.serving a notice~ postanowienia pr.giving notice of determination, issuing a notice of determination~ pozwolenia permit issuance~ pozwolenia na budowę issue of building permit~ pozwolenia na użytkowanie issuing operating permit, issuing operation permit, issue of operation permit~ zezwolenia issue of a licence, issuing a licence

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

seeming

Nowoczesny słownik polsko-angielski

goods issue

printing

handing over