Wordnet polsko-angielski

(a person who has received a degree from a school (high school or college or university) )
alumnus, alumna, alum, graduate, grad
synonim: absolwent

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(uczeń) pupil
(absolwent) old boy, (US) alumnus
(przybrane dziecko) foster child

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(uczeń) pupil.
2.
(pod-opieczny wzięty na wychowanie) ward

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m fosterson (uczeń) pupil

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

foster child

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m foster child ~ domu dziecka child brought up in a children’s home

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

WARD

FOSTER-CHILD

NURSELING

NURSLING

FOSTERLING

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

pupil

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

alumnus

nursing