Słownik polsko-angielski

astr. rise; geogr. East; Orient
~, Bliski - Near East
~, Daleki - Far East
~ księżyca - moonrise
~ słońca - sunrise
~, Środkowy - Middle East

Wordnet polsko-angielski


1. (the cardinal compass point that is at 90 degrees)
east, due east, eastward, E


2. (a location in the eastern part of a country, region, or city)
east: : synonim: ściana wschodnia

3. (the first light of day
"we got up before dawn"
"they talked until morning")
dawn, dawning, morning, aurora, first light, daybreak, break of day, break of the day, dayspring, sunrise, sunup, cockcrow: : synonim: świtanie
synonim: świt
synonim: zaranie

4. (the daily event of the sun rising above the horizon)
sunrise: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(strona świata) east
(słońca) sunrise, (US) sun-up
kierujący się na ~ (statek) eastbound
w kierunku na ~ eastward (s)
wysunięty najbardziej na ~ easternmost
Wschód (kraje wschodnie) East, Orient
Bliski Wschód Near East
Daleki Wschód Far East
Środkowy Wschód Middle East

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C
1.
(strona świata) east
na/ze wschodu to/from the east.
2.
(kraje położone na wschodzie) the East
the Orient

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m geog. the East (kulturowy) the Orient
Bliski (Daleki)
Wschód
- Near (Far) East
jechać na wschód - to go east
na wschód od... - (to the) east of...
wschód słońca - sunrise, sunup

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m East Bliski Wschód the Middle East Daleki Wschód the Far East mieszkańcy Wschodu Easterners

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EAST

RISING

ASCENT

ORIENT

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m east
na ~ od... (to the) east of...
~ słońca sunrise

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

geogr. East
~ Bliski - Near East
~ Daleki Far East
~ Środkowy Middle East

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

Levant