Słownik polsko-angielski

fiz. vibration
~ skrzydeł - wing vibration, flatter

Wordnet polsko-angielski


1. ( (music) a pulsating effect in an instrumental or vocal tone produced by slight and rapid variations in pitch)
vibrato
synonim: vibrato
synonim: wibrato

2. (the act of vibrating)
vibration, quiver, quivering: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

vibration
(mech.) vibration, chatter

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C vibration

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

vibration n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

JARRING

JAR

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

vibration

Słownik środowiska polsko-angielski

f vibration