Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

majority
większość bezwzględna: absolute majoritywiększość głosów zwykła: simple majority of voteswiększość kwalifikowana: qualified majoritywiększość względna: relative majority

Wordnet polsko-angielski

(the property resulting from being or relating to the greater in number of two parts
the main part
"the majority of his customers prefer it"
"the bulk of the work is finished")
majority, bulk
synonim: gros
synonim: lwia część

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

majority, bulk
wygrać wybory ~ścią głosów to win an election by a majority of votes
~ ludzi majority of people, bulk of the population
w ~ści przypadków in most cases
~ ze stu głosujących była za the majority of the hundred voters were for
~ stu głosów wystarczyła do a majority of a hundred votes was enough to

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U majority; most (of) : ~ ludzi most people; w ~ci przypadków in most cases; wygrać ~cią głosów to win by a majority of votes

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

majority~ akcjonariuszy majority of the shareholders bezwzględna ~ absolute majority

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f majority ~cią wynoszącą co najmniej …% głosów by a majority of not less than …% of votes ~ć akcjonariuszy majority of the shareholders ~ć bezwzględna absolute majority ~ć członków majority of members ~ć kwalifikowana qualified majority voting ~ć zwykła simple majority nieznaczna ~ć narrow majority wymagana ~ć working majority wyraźna ~ć clear majority zwykła ~ć simply majority rząd ~ci majority government być wybranym ~cią 23 głosów to be elected by two-thirds majority być wybranym ~cią … głosów to be elected by a majority of … votes cast uzyskać ~ć w głosowaniu to poll the majority

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MAJORITY

GENERALITY

MOST

BETTER: THE BETTER PART OF

MASS

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f majority

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

majority (pl. majorities)

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bulk

greater

plurality

quorum