Wordnet polsko-angielski


1. (a hairdo formed by braiding or twisting the hair)
braid, plait, tress, twist


2.
braid, plait: :

3. (any long object resembling a thin line
"a mere ribbon of land"
"the lighted ribbon of traffic"
"from the air the road was a grey thread"
"a thread of smoke climbed upward")
ribbon, thread: : synonim: pasmo
synonim: smuga

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

plait, braid
(smuga) trail
(ogon komety) tail
zaplatać ~ to braid

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C plait; braid

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BRAID

PLEAT

PLAIT

TRESS

QUEUE

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m braid, tress

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

braid
tress

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

brag

pigtail

tail

Nowoczesny słownik polsko-angielski

lock of hair

curl