Słownik polsko-angielski

pr. validity
~ decyzji - decision validity
~ rozkazu - order validity

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(prawomocność) validity, sufficiency in law, force; (znaczenie) importance, consequentiality
ważność czynności prawnej: validity of a legal transactionważność dowodów: validity of proofsważność testamentu: validity of a willkwestionować ważność małżeństwa: to contest a marriagekwestionować ważność testamentu: to contest a willstracić ważność: to expire, to become void, to run out

Wordnet polsko-angielski


1. (the quality of being important and worthy of note
"the importance of a well-balanced diet")
importance
synonim: znaczenie
synonim: waga
synonim: miejsce

2. (the relative importance granted to something
"his opinion carries great weight"
"the progression implied an increasing weightiness of the items listed")
weight, weightiness: : synonim: ważkość
synonim: istotność

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(doniosłość) importance, significance
(ustawy, zarządzenia) force, validity
(dokumentu) validity
data/termin ~ści (dokumentu) expiry date
(artykułu spożywczego) best before...
tracić ~ to expire
wygaśnięcie ~ści expiry

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U validity (of a document) importance

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f importance
significance
prawn. validity (o paszporcie)
utracić ważność - to expire
data ważności - expiry date (na produktach spożywczych) sellby date

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. validity
2. importance, significance ~ć akredytywy validity of a letter of credit ~ć umowy validity of contract ~ć w obrocie bankowym bank force okres ~ci validity period termin ~ci expiry date z ~cią od … effective from z ~cią od zaraz effective immediately kwestionować ~ć umowy to dispute the validity of a contract nadać ~ dokumentowi to validate a document przedłużyć ~ć umowy do ... to extend the validity fo the contract unit … stracić ~ć to become void uzyskać ~ć to come into force

Słownik architektury polsko-angielski

(f) validity

(f) validity

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

IMPORTANCE

MOMENT

MAGNITUDE

PONDEROSITY

AVAILABILITY

FORCE

SIGNIFICANCE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

validity, consequentiality, importance

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

(moc obowiązująca) force, validity

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

validity

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

validity
importance
~ bezterminowa - timeless validity
~ decyzji decision validity
~ pozwolenia permit validity
~ zezwolenia licence validity

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

subsistancevalidity~ bezterminowa timeless validity~ decyzji decision validity~ pozwolenia pr. permit validity~ zezwolenia pr. licence validity

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

consequentiality

prominence

relevance