Słownik polsko-angielski

(uprawianie) cultivation; growing; farming; tillage; (produkt) crop; culture zob.także uprawy -
~ roli - agriculture, tillage, farming, husbandry
~ zbóż - crop growing, cereal growing, cereal cultivation
~ ziemi - land farming, land cultivation, arable cultivation

Wordnet polsko-angielski

( (agriculture) production of food by preparing the land to grow crops (especially on a large scale) )
cultivation
synonim: kultura

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(roli) cultivation
(uprawiane rośliny) crop
~ kwiatów floriculture
~ zbóż corn-growing
~ ziemi farming
~wy na sprzedaż cash crop

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

growing~ owoców gruntowych i szklarniowych - growing of fruit, both in the open and under glass

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f cultivation, forming, growing, raising, culture ~a ekstensywna extensive culture ~a gleby cultivation of the soil, tillage ~a intensywna intensive culture ~a mechaniczna mechanical cultivation ~a monokulturowa one-crop culture, monoculture ~a roli farming ziemia nadająca się do ~y cultivable land ziemia pod ~ą land under cultivation, land under the plough, land in tillage wziąć pod ~ę to bring into cultivation, to put under cultivation grunty przeznaczone pod ~ę pszenicy land devoted to wheat culture

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

cultivation

Słownik środowiska polsko-angielski

f cultivation

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

roln. cultivation
growing
farming
tillage
(produkt) crop
culture zob. także uprawy -
~ bez nawozów organic growing
~ drzew arboriculture
~ gleby soil cultivation, soil tilling, soil working
~ nieużytków waste cultivation
~ odłogów land reclamation
~ plantacyjna plantation culture
~ pługiem plough cultivation
~ polowa roślin arable farming
~ poziomicowa stoków contour farming, contour cultivation
~ roli agriculture, tillage, arable farming, land farming, husbandry
~ roślin plant growing, plant breeding, crop cultivation, crop agriculture
~ stoków slope cultivation
~ terasowa terraced cultivation, benching
~ warzyw growing vegetables
~ zbóż crop growing, cereal cultivation, land cultivation
~ ziemi land farming, land cultivation, arable cultivation

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

culturegrowing~ bez nawozów organic growing~ cieplarniana indoor growing~ robaków vermiculture~ roślin plant cultivation~ zbóż cereal growing

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

arboriculture

crop

culture

tillage