Wordnet polsko-angielski

(appealing to the general public
"a favorite tourist attraction")
favorite, favourite
synonim: ukochany

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

favourite, (US) favorite
~ temat rozmowy hobby-horse
~ne miejsce (gdzie się często przychodzi) haunt, stamping ground

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj favourite: ~e zwierzę domowe favourite
pet

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

FAVOURITE

FAVORITE

PET

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj favourite, beloved

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. favourite

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

petted

special

Nowoczesny słownik polsko-angielski

favored

favoured

prized

fave