Wordnet polsko-angielski

(a rude expression intended to offend or hurt
"when a student made a stupid mistake he spared them no abuse"
"they yelled insults at the visiting team")
abuse, insult, revilement, contumely, vilification
synonim: obelga
synonim: zniewaga
synonim: obraza
synonim: policzek
synonim: znieważenie
synonim: afront
synonim: dotknięcie
synonim: dyshonor
synonim: poniżenie
synonim: dyzgust
synonim: epitet

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

discredit
przynosić komuś ~mę to discredit sb

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

discredit, prejudice~ bez - without detriment/prejudice to sb.~ przynosić komuś - to be detrimental to sb

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DISPARAGEMENT

DISCREDIT

REFLECTION

REFLEXION

PREJUDICE

OUTRAGE

DETRIMENT