Słownik polsko-angielski

adj. secret
~, ściśle - top-secret

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

close, secret, confidential
tajny dokument: secret documenttajne głosowanie: secret vote, secret ballottajna policja: secret policeściśle tajne: top secret

Wordnet polsko-angielski


1. ( (of information) given in confidence or in secret
"this arrangement must be kept confidential"
"their secret communications")
confidential, secret
synonim: sekretny
synonim: poufny
synonim: ukrywany
synonim: tajemny
synonim: dyskrecjonalny
synonim: konfidencjonalny
synonim: pokątny

2. (not open or public
kept private or not revealed
"a secret formula"
"secret ingredients"
"secret talks")
secret: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

secret, classified, clandestine
~na policja secret police
~ dokument classified document
~na organizacja underground organization
~na działalność underground/clandestine operation
~ne służby secret service
~ skład cache
ściśle ~ne top secret

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj secret
clandestine: ~ agent undercover agent
~e spotkanie clandestine meeting
ściśle ~e top secret

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

secret ~e akta secret records ściśle ~e strictly confidential

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. secret, classified ~a policja secret police ~e akta secret records ~e głosowanie ballot, secret ballot ~e posiedzenie secret session ~y agent secret agent, undercover agent ~y dokument secret document ~y radca Privy Councillor ~y układ secret treaty ~e zebranie clandestine meeting

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

CLANDESTINE

PRIVATE

PRIVY

SECRET

UNDERGROUND

CRYPTIC

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

confidential, classified, clandestine

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj covert, undercover, clandestine
dopuszczenie do prac ~ych security clear-ance (certification)
~a działalność, ~e działania clandestine operation
ściś-le ~e, ~e specjalnego zna-czenia top secret

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

adj. clandestine; secret

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

classified

surreptitious

undercover

Nowoczesny słownik polsko-angielski

covert

black

restricted