Wordnet polsko-angielski

(a student at a seminary (especially a Roman Catholic seminary) )
seminarian, seminarist
synonim: alumn
synonim: kleryk

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C seminarist

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

(a) seminarian