Wordnet polsko-angielski


1. (a member of a sect
"most sectarians are intolerant of the views of any other sect")
sectarian, sectary, sectarist


2. (a stubborn person of arbitrary or arrogant opinions)
dogmatist, doctrinaire: : synonim: dogmatyk
synonim: doktryner

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C sectarian
member of a sect

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m sectarian

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

sectarian