Wordnet polsko-angielski


1. (far beyond what is usual in magnitude or degree
"a night of exceeding darkness"
"an exceptional memory"
"olympian efforts to save the city from bankruptcy"
"the young Mozart's prodigious talents")
exceeding, exceptional, olympian, prodigious, surpassing
synonim: nieczęsty

2. (relatively thin in consistency or low in density
not viscous
"air is thin at high altitudes"
"a thin soup"
"skimmed milk is much thinner than whole milk"
"thin oil")
thin: : synonim: luźny
synonim: wolny
synonim: niegęsty
synonim: wodnisty
synonim: rzadziuchny
synonim: rzadziutki

3. ( (of textures) full of small openings or gaps
"an open texture"
"a loose weave")
loose, open: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(nieczęsto występujący) rare, ~uncommon, infrequent
(rozcieńczony) thin, watery
(sporadyczny) sporadic
(unikatowy) unique
(niezwykły) unusual
~ okaz rare bird
~kie ciasto (na naleśniki) batter

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adv 1. (o płynach) thin; watery; weak: ~a zupa; thin soup. 2. (o włosach) thin: ~ie włosy thin hair; ~a broda sparse beard. 3. (o powietrzu i gazach) thin; loose; sparse. 4. (nieczęsty) sparse; scarce; rare

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj rare (nieliczny) scarce (o włosach) thin (o zupie) clear (o tkaninie) loose

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

rare, scarce

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

adj. scarce, scant dobra ~e scarce goods, scant goods

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

sparse adj

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

loose consistence, rarefied, rare case

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

THIN

WATERY

WASHY

SPARSE

LOOSE

SCANTY

STRAGGLING

RARE

SCARCE

OCCASIONAL

INFREQUENT

UNCOMMON

UNUSUAL

SCATTERED

WEAK

LAX

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj rare; (nieliczny) scarce; (o włosach) thin; (o zupie) clear; (o tkaninie) loose

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

rareness

scarcely

scarceness

sporadic

Nowoczesny słownik polsko-angielski

runny

few and far between