Wordnet polsko-angielski


1. (serving as an essential component
"a cardinal rule"
"the central cause of the problem"
"an example that was fundamental to the argument"
"computers are fundamental to modern industrial structure")
cardinal, central, fundamental, key, primal
synonim: centralny
synonim: główny
synonim: bazowy
synonim: wytyczny

2. (of or relating to or constituting a linguistic root
"a radical verb form")
radical: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aboriginal
~na ludność indigenous population
~na ludność Australii Aborigines

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj native
indigenous
aboriginal

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

adj original, trueborne, native

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

medullar adj

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PITHY

ESSENTIAL

GENERIC

RADICAL

SPECIFIC

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

indigenous

original

Nowoczesny słownik polsko-angielski

basic

fundamental

autochthonic