Słownik polsko-angielski

zool. snout; muzzle; muffle

Wordnet polsko-angielski


1. (forward projecting part of the head of certain animals
includes the jaws and nose)
muzzle
synonim: morda

2. (informal terms for the mouth)
trap, cakehole, hole, maw, yap, gob: : synonim: jadaczka
synonim: paszcza
synonim: japa
synonim: dziób
synonim: ryj
synonim: gęba

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

muzzle
stul ~! shut up!
dać komuś w ~ to smack sb, to hit

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C 1. (u zwierząt) snout; muzzle; muffle. 2. (colloq, twarz) face; mug: o suchym ~u with an empty stomach

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MOUTH

MUFFLE

MUZZLE

MUG

DIAL

SNOUT

PHIZ

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m muzzle, snout

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

trunk

Nowoczesny słownik polsko-angielski

puss