Wordnet polsko-angielski

( (biology) any agency bringing about activation
a molecule that increases the activity of an enzyme or a protein that increases the production of a gene product in DNA transcription)
activator
synonim: aktywator

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

thesis supervisor/advisor~ pełnić funkcję promotora - to direct/to supervise/to advise

Słownik medyczny polsko-angielskiIwona Kienzler

promotor n

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski2005, Krzysztof Czekierda

promoter

Nowoczesny słownik polsko-angielski

dissertation advisor

major advisor

doctoral advisor

doctoral supervisor