Wordnet polsko-angielski

(the qualities that give pleasure to the senses)
beauty
synonim: piękno
synonim: estetyczność
synonim: uroda
synonim: estetyka
synonim: krasa
synonim: śliczność
synonim: krasota

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

beauty
salon ~ści beauty salon, (US) beauty parlor
konkurs ~ści beauty contest

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U beauty: konkurs ~ci beauty contest

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f beauty, loveliness
konkurs piękności - beauty contest

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

BEAUTY

LOVELINESS

BELLE

COMELINESS

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

chic

ethereal

fairness

finer

nicer

prettiness