Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

Peru

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Japończycy kochają Beethovena, W Peru modne są drewniane pieczęcie.
Beethoven is adored in Japan. ~~~ Peruvians love Japanese woodblock prints.

TED

Ollantatambo, w Peru i Arctic Village, na Alasce.
This is Daniel; he's one of our students in Arctic Village, Alaska.

TED

Doesn't that mean only be able to practice in Peru?
Ale to chyba znaczy, że będziesz mógł pracować tylko w Peru?

He's gone off to Peru for a few months, a year, traveling.
Wyjechał w podróż do Peru na kilka miesięcy, może rok.

I can take care of it, in Peru we had like six cats.
Ja mogę się nim zająć, w Peru mieliśmy chyba ze sześć kotów.

Peru is a very dangerous place for someone all alone. In over his head.
Peru to niebezpieczne miejsce dla kogoś, kto jest tu sam.

Because we have relations with Peru, we demand official information on the part of the Peruvian Government about this specific incident and that measures be taken.
Ponieważ utrzymujemy kontakty z Peru żądamy od rządu peruwiańskiego oficjalnych informacji na temat tego konkretnego wydarzenia i podjętych środków.

He managed to escape to Peru, where he is in hiding.
Udało mu się wcześniej zbiec do Peru, gdzie się ukrywa.

Ever since he came back from Peru, he's been strange.
Od kiedy wrócił z Peru, stał się jakiś dziwny.

But for a really good deal should I go to Peru.
Ale na dobry zarobek powinno się wybrać do Peru.

The free trade agreements with Peru and Colombia are a very poor counterexample.
Umowy o wolnym handlu z Peru i Kolumbią to bardzo złe przykłady.

I'd like to talk to her to send her back to Peru.
Chciałbym z nią pogadać aby odesłać ją z powrotem do Peru.

Well, last week you were all smiles in peru.
Jeszcze tydzień temu uśmiechaliście się wszyscy w Peru.

That's Kevin's father. He gave it to me when we were in Peru.
Ojciec Kevina mi go dał kiedy byliśmy w Peru.

She's got to understand, we're not in Peru!
Ona musi zrozumieć, że nie jesteśmy w Peru!

Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.
Wielkie starożytne symbole wyryte na pustyni w Peru.

And, Oliver, I have to admit, I never went to Peru.
I Oliver, muszę nadmienić, że nigdy nie pojechałam do Peru

I gather this mummy was from the Sabancaya region of eastern Peru.
Wiem że ta mumia jest z Sabancayi regionu wschodniego Peru.

In the garden of a convent in Peru, there's a beautiful statue.
W ogrodzie pewnego klasztoru w Peru stoi piękny posąg.

He was granted political asylum in Peru after being charged with corruption in Venezuela.
Przyznano mu azyl polityczny w Peru po tym, jak został oskarżony o korupcję w Wenezueli.

After Ecuador suspended its participation in July 2009, talks continued with Peru and Columbia.
Po zawieszeniu uczestnictwa przez Ekwador w lipcu 2009 roku, rozmowy kontynuowano z Kolumbią i Peru.

The European Commission closed its negotiations with Peru and Columbia on 1 March 2010.
Komisja Europejska zakończyła negocjacje z Peru i Kolumbią w dniu 1 marca 2010 r.

Embalmed human remains have been found in Chile and Peru dating to 5000
Zabalsamowane szczątki ludzkie datowane na 5000 lat p.n.e. zostały odnalezione w Chile i Peru.

And, Oliver, I have to admit, I never went to Peru. - I know.
Oliver, musze przyznać Ci się, że nie byłam w Peru.

Where such conditions are not being met, opium cultivated legally is promptly diverted, as we have seen in Peru and Bolivia.
W przypadku nie spełnienia tych warunków, legalna produkcja zostanie wkrótce sprzeniewierzona, co zaobserwowaliśmy już w Peru i Boliwii.

Oh, did I mention we're going to Peru?
Och, nie mówiłem wam, że jedziemy do Peru?

I've never met anyone who has been in Ausangate.
Jeszcze nie spotkałam nikogo kto był na Ausangate. (szczyt w Peru.

Well, what the hell does a senator from Maine need to visit Peru for?
A po co, u diabła, senator z Maine, musi odwiedzać Peru?!

Does The Alliance have any permanent operatlons in Peru?
Czy Sojusz prowadzi jakieś stałe operacje w Peru?

Aren't you going to Peru?
Czy ty czasem nie wyjeżdżasz do Peru?

Now, the children will be helping us extensively with the research in Peru.
Dzieci będą nam w Peru pomagać w badaniach.

It's a blending of every culture from Idaho to Peru.
To relikty wszystkich kultur od ldaho do Peru!

Go to Peru, play a trumpet.
Jechać do Peru i grać na trąbce.

People go missing every day in Peru.
Tutaj w Peru, ludzie znikają cały czas.

Wanted to go to Machu Picchu, this holy rain forest in Peru.
Chce zobaczyć Machu Picchu, ten deszczowy las w Peru.

Giant ancient drawings carved into the desert floor in Peru.
Gigantyczne, pradawne malunki. Stworzone na pustyni w Peru.

This is Ranitomeya imitator, a poison dart frog from Peru.
To jest Ranitomeya imitator, trująca dwubarwna żabka z Peru.

Drift from Peru to Polynesia on a balsa wood raft.
Płyń z Peru do Polinezji na tratwie z balsy.

Your father died in 1990... in a plane crash in Peru.
Twój ojciec zmarł w 1990. W katastrofie lotniczej w Peru.

Because the problem is worldwide: China, Indonesia, the Philippines and Peru fish.
Ponieważ problem jest na skalę światową - łowią Chiny, Indonezja, Filipiny i Peru.

I think, Mrs Ashton, that you have negotiated the agreements with Colombia and Peru very well.
Pani Ashton, uważam że bardzo dobrze wynegocjowała pani układy z Kolumbią i Peru.

It endorses the resumption of free trade agreement negotiations with Central America, Colombia and Peru.
Popiera wznowienie negocjacji w sprawie porozumienia o wolnym handlu z Ameryką Środkową, Kolumbią i Peru.

He came here for the gold.
A do Peru przyjechał po złoto.

And now, ladies and gentlemen, boys and girls... from darkest Peru...
A teraz panie i panowie, chłopcy i dziewczęta... z najdalszych zakątków Peru...

Bobby Peru don't come up for air!
Bobby Peru nie przychodzi bez powodu!

Oh, did I mention we're going to Peru?
Nie wspomniałem o wyjeździe do Peru?

Well, maybe when you get back from Peru.
To może jak wrócisz z Peru?

And those guys in Peru?
A ci goście z w Peru?

Peru and I are scared of him.
Peru i ja się go boimy.

Well, in Peru it didn't.
W Peru tak się nie stało.

Immobiliare is already laundering money in Peru and Nassau.
Immobiliare i tak pierze forsę w Peru i Nassau.

And for a man with no family in peru,
Jak na człowieka bez rodziny w Peru,