Słownik polsko-angielski

package
~ do odkażania; ~ indywidualny; ~ odkażający - decontamination packet, individual packet
~ offsetowy - ekon. offset package
~ pierwszej pomocy - first-aid packet
~ przeciwchemiczny - chemical packet
~ radioochronny - radiac packet
~ spadochronowy - parachute pack

Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

block

Wordnet polsko-angielski


1. (a wrapped container)
package, parcel
synonim: plik

2. ( (computer science) a message or message fragment)
packet: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

pack, packet
(inf.) packet
(propozycji, sugestii itp.) package, brochure
~ akcji holding

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C packet
package

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m packet, package
pakiet akcji - block of shares

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

package, block, lot, packet, parcel, holding, interest~ akcji - block of shares, lot, shareholding~ elastycznych warunków pracy - flexible working package~ kontrolny - controlling/majority interest, majority shareholding~ udziałów - controlling stake of shares, controlling shareholding~ mniejszościowy - minority interest/ shareholding~ programowy - program package~ przedsięwzięć państwa - public package~ przedsięwzięć podatkowych - taxation package~ udziałów - shareholding, stockholding~ większościowy - majority shareholding/ interest~ wiodący (NFI) - lead shareholding~ wynagrodzenia - compensation package~ wzajemne pakiety - cross holdings, reciprocal holdings~ zintegrowany - integrated package

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. package 2. packet 3. block~ akcji shareholding, block of shares, parcel of shares~ długów debt package ~ finansowy financial package ~ kontrolny controlling interest ~ obligacji block of bonds~ papierów wartościowych block of securities ~ podatkowy tax package ~ ubezpieczeniowy insurance package~ ubezpieczeniowy insurance package~ udziałów parcel of shares ~ większościowy majority shareholding ~ większościowy majority shareholding

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m 1.packet 2. block 3. bundle 4. lot 5. batch ~ akcji shareholding, block of shares, parcel of shares ~ Delorsa UE Delors’ Packet ~ długów debt package ~ Fischlera UE Fischler package ~ informacyjny UE information package ~ internetowy komp. Internet suite ~ kontrolny controlling interest, majority interest ~ kontrolny akcji counterfoil block of shares ~ księgowy komp. accounting package ~ mniejszościowy minority interest, minority shareholding ~ narzędziowy komp. toolkit ~ obligacji block of bonds ~ papierów wartościowych block of securities ~ promocyjny sample packet ~ udziałów parcel of shares ~ większościowy majority interest, majority shareholding ~ wynagrodzenia compensation package mieć ~ kontrolny firmy to control a company

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

package n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

PACK

PACKAGE

BUNCH

BATCH

BUNDLE

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

package, packet

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

pack
package
~ dokumentów dołączonych do podania o pracę - application pack
~ informacyjny - information pack
~ korzyści - benefits package
~ płac - pay packet

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

package~ przedsięwzięć package of measures

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

bucket

packer

packet

Nowoczesny słownik polsko-angielski

suite