Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

judgment, opinion, verdict

Wordnet polsko-angielski

(the classification of someone or something with respect to its worth)
appraisal, assessment
synonim: ocena
synonim: opinia

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

judgement, opinion

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (opinia) opinion
judgement: ~ pochwalny honourable mention

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m judg(e)ment, opinion

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OPINION

ADJUDICATION

VERDICT

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

judgment
judgement

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

censure

discretion

judgement

judgment