Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

odium

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr nieodm. disgrace
form. odium