Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

(naruszenie, niezachowanie czegoś) infringement
(wykro-czenie) transgression, outrage, offence
(ubliżenie, zniewaga) insult, offence, affront
obraza czci: insult, offence to honourobraza czyjejś czci: offence to sb's honourobraza godności osobistej: indignity, defamation
(ustnie) slander
(w piśmie) libelobraza majestatu: high treasonobraza moralności: act of indecency, outrage against moralsobraza moralności publicznej: public act of indecencyobraza prawa: offence against the lawobraza przepisów postępowania: misapplication of the rules of procedureobraza przepisów prawa: infringement of the law, offence against the lawobraza sądu: contempt of court, judicial abuse, criminal contempt, ciężka obraza: gross abuseniezawiniona obraza sądu: indirect contemptosoba dopuszczająca się obrazy sądu: contemner, contemnor

Wordnet polsko-angielski

(a rude expression intended to offend or hurt
"when a student made a stupid mistake he spared them no abuse"
"they yelled insults at the visiting team")
abuse, insult, revilement, contumely, vilification
synonim: obelga
synonim: zniewaga
synonim: policzek
synonim: znieważenie
synonim: afront
synonim: dotknięcie
synonim: dyshonor
synonim: ujma
synonim: poniżenie
synonim: dyzgust
synonim: epitet

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

insult, offence, (US) offense, affront
~ sądu contempt of court
~ majestatu l?se majesté, lese majesty
niewybaczalna ~ unpardonable offence

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U 1. (zniewaga) insult. 2. (wykroczenie) offence: ~ sądu contempt of court

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

offence, insult~ podniesione przez stronę - violation raised by a party~ pokojowi - violation of peace~ popełnić - to commit a transgression~ prawom osoby - infringement of sb.’s rights~ prawu swobodnego wyrażania myśli - violation of the right to free speech~ procesowe - procedurally faulty act, procedural irregularities~ przepisom - infringement of regulations, offence to regulations~ przysiędze - violation of an oath~ rażące - flagrant violation~ terminom - missing the dates~ terminu procesowego - failure to comply with the court time limit~ traktatowi - violation of a treaty~ w postępowaniu - defect in the proceedings~ w realizacji przyznanych kompetencji - defect in the exercise of powers conferred~ zasadom - violation of rules/principles~ zawodowe - professional misconduct

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f 1. contempt 2. defamation ~a parlamentu contempt of Parliament, contempt of the House ~a sądu contempt of court bez ~y no offence

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

OFFENCE

AFFRONT

UMBRAGE

RESENTMENT

TRANSGRESSION

OUTRAGE

CONTEMPT

INSULT

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. offence
2. defamation

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f offence

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

offence
insult

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

abusing

injury

pet

pique

scandal

Nowoczesny słownik polsko-angielski

dudgeon

offense