Słownik polsko-angielski

face
~ wojny - przen. face of war

Wordnet polsko-angielski


1. (the quality of being good looking and attractive)
comeliness, fairness, loveliness, beauteousness
synonim: uroda
synonim: kształt

2. (the general outward appearance of something
"the face of the city is changing")
face: : synonim: kształt

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

face, countenance
w ~czu in the face of

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C
1.
(twarz) face.
2.
(charakter) face aspect
appearance: w ~u in the face of
w ~u prawa in the eye of the law

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr form. face
w obliczu zagrożenia - in the face of danger

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

face~ stanąć w obliczu - to stand face to face with~ niebezpieczeństwa - to face danger~ w obliczu dużego popytu krajowego - facing high domestic demand~ w obliczu prawa - in the eye of the law~ w obliczu trudności - in the face of difficulty

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

face n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COUNTENANCE

FACE

ASPECT

SURFACE

VISAGE

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

side

Nowoczesny słownik polsko-angielski

mien