Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

insult, affront, invective
(obelga na piśmie) libel
(obelga ustna) slander
(l.mn.) abuse, abusive language
ciężka obelga: gross defamation

Wordnet polsko-angielski

(a rude expression intended to offend or hurt
"when a student made a stupid mistake he spared them no abuse"
"they yelled insults at the visiting team")
abuse, insult, revilement, contumely, vilification
synonim: zniewaga
synonim: obraza
synonim: policzek
synonim: znieważenie
synonim: afront
synonim: dotknięcie
synonim: dyshonor
synonim: ujma
synonim: poniżenie
synonim: dyzgust
synonim: epitet

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

insult, invective
~gi abuse
obrzucać kogoś ~mi to throw insults at sb
poniżająca ~ humiliating insult

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C insult; disparagement; abuse; offence

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f insult, outrage, slur

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

insult, abuse~ ciężka - gross abuse

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

abuse n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

INSULT

INDIGNITY

INVECTIVE

ABUSE

AFFRONT

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

invective abusive language

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

insult; invective; affront; vituperation

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

abusing

outrage

Nowoczesny słownik polsko-angielski

verbal abuse