Słownik polsko-angielski

dypl. note
~ odmowna - note of rejection
~ ostrzegawcza - warning note
~ pilna - note of urgency, urgent note

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

notice, note
nota dyplomatyczna: diplomatic note

Wordnet polsko-angielski


1. (a comment or instruction (usually added)
"his notes were appended at the end of the article"
"he added a short notation to the address on the envelope")
note, annotation, notation
synonim: dopisek
synonim: adnotacja
synonim: przypisek

2.
academic grade, grade, mark, score: : synonim: stopień
synonim: ocena

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

note
(ocena) grade

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C 1. (oficjalne pismo) note: ~ dyplomatyczna diplomatic note. 2. (stopień) grade

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f form. note (szkolna) mark, am. grade

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

note, memorandum, memo~ budżetowa - budget note~ bukowania (m.) - booking note~ copyrightowa - copyright notice~ debetowa - debit note~ dokument - note~ dyplomatyczna - diplomatic note~ gotowości (m.) - notice of readiness~ korygująca - debit/credit note~ kredytowa - credit note~ kryjąca - binder, cover note~ obciążająca - debit note~ odnowienia polisy - renewal notice~ okólna - circular note~ opisująca transakcję - transaction memorandum~ o prawach autorskich - copyright notice~ osobista - personal note~ pisemna - written note~ podpisana - signed note~ pokrycia (m.) - covering note, binder, cover note~ słowna - verbal note~ uznaniowa - credit note~ zbiorowa - collective note

Słownik finansowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

1. note 2. memorandum ~ debetowa debit note ~ dotycząca kontraktu contract note ~ dyskontowa discount note ~ korygująca adjusting note~ kredytowa credit note ~ księgowa account note, internal voucher ~ memoriałowa księgowa voucher ~ obciążeniowa debit note ~ objaśniająca do bilansu note to the balance sheet ~ odsetkowa interest note~ pokrycia cover note~ polecenia przelewu remittance note~ uznaniowa credit note

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f
1. note
2. notice
3. memorandum
4. mark ~a akceptacyjna systemu płatniczego payment system acceptance notice ~a awizacyjna advice note ~a bukingowa booking note ~a debetowa debit note ~a dyplomatyczna (diplomatic) note ~a dyskontowa discount note ~a frachtowa freight notr ~a gotowości notice of readiness ~a kapitańska notice of readiness, captain’s notice ~a kredytowa credit note ~a kryjąca cover note ~a księgowa account note, internal voucher ~a kupna bought note ~a maklerska broker’s contract note ~a memoriałowa księgowa voucher ~a o prawach autorskich copyright notice ~a pokrycia covering note ~a polecenia przelewu remittance note, remittance slip ~a sprzedaży sold note ~a wagowa weight note odmówić przyjęcia ~y to refuse to accept a note odrzucić ~ę to reject a note wręczyć ~ę to deliver a note, to submit a note

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MARK

BANK-NOTE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. note
2. notice
3. memorandum
4. mark

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

bill, note

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

note

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

illicit

rating

Nowoczesny słownik polsko-angielski

annotation

capsule