Wordnet polsko-angielski


1. (failure to be present)
absence
synonim: absencja
synonim: niebytność

2. (a state of deep absorption or thoughtfulness)
brown study: : synonim: zamyślenie
synonim: zadumanie

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

absence
~ nieusprawiedliwiona French leave

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C absence; non-attendance; (brak) lack (of) : pod jego ~ in his absence; być ~ym to be absent

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f absence
pod nieobecność kogoś - in sb’s absence
nieobecność nieusprawiedliwiona - unexcused absence

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

f absence, non-attendance ~ć w pracy absence from work podczas mojej ~ci during my absence

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

absence n

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ABSENCE

TRUANCY

DEFAULT

NON-ATTENDANCE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska

absence, non-attendance

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

absenteeism