Wordnet polsko-angielski

(a man who is much concerned with his dress and appearance)
dandy, dude, fop, gallant, sheik, beau, swell, fashion plate, clotheshorse
synonim: dandys
synonim: fircyk
synonim: elegancik
synonim: laluś
synonim: piękniś
synonim: strojniś
synonim: wykwintniś
synonim: wytworniś
synonim: goguś
synonim: picuś glancuś
synonim: elegant

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

dandy

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (colloq) dandy; fop

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

COXCOMB

POPINJAY

FOP

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

spark

swell