Słownik polsko-angielski

place; site; spot; area; (przestrzeń) room; space zob.także rejon - oraz obszar -
~ armii we współczesnej demokracji - place of an army in a modern democracy
~ bardzo czułe - przen. soft underbelly
~ bitwy - battle site, place of battle
~ bombardowania - bombing site
~ bronione - defended area
~ chore - med. diseased spot, sick spot
~ chronione - protected site
~ cumowania - mar. mooring place, mooring ground
~ czułe - przen. sensitive spot, "soft spot"
~ desantu - zob. ~ wysadzenia desantu -
~ do budowy mostu - bridging site
~ do lądowania - landing site, landing surface
~ do parkowania - parking space
~ do rzucenia kotwicy - anchorage
~ do spania - sleeping space
~ docelowe - (final) destination
~ dostaw - delivery point
~ dostępne - accessible place
~ dowódcy na polu walki - position of the commander in battle
~ egzekucji; ~ kaźni - execution site
~ ewakuacji - evacuation site
~ honorowe - place of honour
~ katastrofy - crash site
~ katastrofy lotniczej - plane crash site
~ korzystne - advantageous place
~ lądowania - landing site; lotn. landing point, landing spot
~ lądowania awaryjnego - emergency landing place
~ lądowania desantu morskiego -beach landing site
~ lądowania desantu powietrznego - airborne (landing) site
~ magazynowania - storage area
~ obozowania - campsite
~ odbioru - łączn. receiving site
~ odpalenia pocisku - missile launch point
~ odpoczynku - rest place; halt(ing) area
~ odtworzenia kwatery głównej - reconstitution site
~ pełnienia służby - place of duty
~ pobytu - residence
~ pochodzenia - place of origin
~ pochówku - place of burial
~ położenia wraku - mar. wreckage site
~ postoju - stopping place, parking area, halt(ing) area
~ postoju samolotów - aircraft parking area
~ postoju statków - mar. (accommodation) berth
~ pracy - workplace
~ przechowywania broni - weapon storage site
~ przecieku - point of leakage
~ przeprawy - crossing site, crossing place
~ przeznaczenia - destination (place)
~ przeznaczenia jednostki - unit's destination
~ przeznaczenia, pierwotne - mar. original destination
~ przeznaczenia, przypisane - prescribed destination
~ rozlokowania na kwaterach - billeting site
~ rozładunku - place of discharge
~ rozmieszczenia ładunku - mar. stowage area
~ rozpoczęcia ataku - attack origin
~ rozproszenia - dispersion site
~ rozśrodkowania - dispersal site
~ schronienia - hiding-place
~ schronienia okrętów podwodnych - submarine pen
~ schwytania - place of capture
~ siedzące - seat
~ składowania - storage site, storage area
~ składowania broni jądrowej - nuclear storage location
~ składowania niewybuchów - disposal area
~ składowania odpadów - waste storage area
~ składowania wojskowych materiałów wybuchowych - military explosives storage area
~, słabe; ~, czułe - dosł. i przen. weak spot, weak place
~ snu - sleep-place
~ spoczynku (także wiecznego) - resting place
~ spoczynku wraku - field of wreckage
~ spotkania - meeting place; rendezvous area; contact point
~ spotkania sił morskich lub lotniczych oczekujących na -

Słownik terminologii prawniczej polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo Branta (aut. Ewa Ożga)

seat, spot, place
miejsce czasowego zatrzymania: lock-up housemiejsce dla oskarżonych: barmiejsce dla świadków w sądzie: chairmiejsce dokonania czynności prawnej: venuemiejsce dokonania czynu: venuemiejsce hipoteki (wedlug kolejności wpisu) : rank (ing) of a mortgagemiejsce płatności: place of paymentmiejsce pobytu: abode, place of temporary residence, whereaboutsmiejsce popełnienia przestępstwa: locus delicji, crime scenemiejsce pracy: working placemiejsce przebywania: whereaboutsmiejsce przeznaczone dla świadków: witness boxmiejsce przyjęcia: place of acceptancemiejsce rozpoznania sporu: place of the forummiejsce sądzenia: tribunalmiejsce sędziowskie: benchmiejsce sporządzenia czynności prawnej: place of drawing a legal documentmiejsce stałego zamieszkania: domicile, domicilate, abiding place, place of residencemiejsce świadka w sądzie: chairmiejsce ukrycia: concealment, place of concealmentmiejsce urodzenia: birthplace, native place, place of birthmiejsce uwięzienia: place of confinementmiejsce wspólnego zamieszkania małżonków: matrimonial domicilemiejsce wykonania: place of performancemiejsce wykonania umowy: place of fulfilment of the contractmiejsce wypadku: place of accidentmiejsce wystawienia (dokumentu) : place of issuemiejsce wyznaczone dla składania zeznań przez świadków: witness box (stand) miejsce z którego przemawiają świadkowie w sądzie: stand am.miejsce zamieszkania: abode, location, residence, domilite, place of abode, dwelling, habitation, homemiejsce zamieszkania (spadkodawcy) decydujące o sposobie dziedziczenia: domicile of successionmiejsce (wspólnego) zamieszkania małżonków: the conjugal residence, matrimonial domicile (home) miejsce zamieszkania z przepisu ustawy: domicile by operation of lawmiejsce zamieszkania z racji urodzenia: domicile of originmiejsce zamieszkania z wyboru: domicile of choicemiejsce zamieszkania za granicą: residence abroadmiejsce zatrudnienia: place of employmentmiejsce zatrzymania: place of arrestationmiejsce zawarcia (np. umowy) : place of conclusionmiejsce zawarcia umowy: place of contract, scene of transactionmiejsce zbrodni: place of crimemiejsce zawarcia umowy: place of conclusion of the contractna miejscu: on the premiseszajęcie miejsca: supersessionzajmować miejsce: to supersede

Wordnet polsko-angielski


1. (a position in a hierarchy or organization
"Bob Dylan occupied the top slot for several weeks"
"she beat some tough competition for the number one slot")
slot
synonim: lokata

2. (the quality of being important and worthy of note
"the importance of a well-balanced diet")
importance: : synonim: znaczenie
synonim: waga
synonim: ważność

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(przestrzeń) space, room
(w przestrzeni: budynek, miejscowość, kraj) place, spot, site
(do siedzenia) seat, seating, (akcji, zdarzenia - środowisko) setting
(mieszkanie, dom, pokój) home, ~place
(położenie) position
(powierzchnia) ground
(na którym chwilowo się siedzi) perch
atrakcyjne ~ hot spot
~ częstych wypadków na drodze blackspot
~ dla orkiestry (w teatrze) orchestra pit
~ dla świadka (w sądzie) witness box/stand
~ do siedzenia seat
~ dziesiętne decimal place
~ geometryczne (punktów) locus
~ karmienia zwierząt, ptaków itp. feeding-ground
~ leżące (do spania) berth
~ na liście (zawodników itp.) ranking
~ na ziemi pod stopami obserwatora nadir
~ nieosłonięte od wiatru windswept place
~ oczekiwania (statku) waiting berth
~ odholowania samochodów (za niewłaściwe parkowanie) pound
~ odosobnione hideaway
~ odprawy pasażerów check-in
~ pracy workplace
~ przeznaczenia (place of) destination
~ przy kominku fireside
~ przy oknie window seat
~ publiczne public place
~ca rozrywkowe places of amusement
~ schronienia hiding place
~ siedzące seat
~ca siedzące seating
~ spotkań meeting place
~ stałego pobytu (place of) residence
~ startu jumping-off place, launching site
~ startu zawodników starting post
~ca stojące standing room
~ca stojące na trybunach terraces
~ sypialne w wagonie kolejowym sleeper
~ szpitalne ward bed
~ ukrycia hiding place
~ urodzenia birthplace
~ wypoczynku resting place
~ zamieszkania (place of) residence, domicile
~ zebrań concourse
nie na ~scu (zachowanie) unseemly

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n nt C
1.
(przestrzeń) space
room: nie ma ~a there is no room
robić ~ dla kogoś to make room for sb.
2.
(punkt) place
spot
point: wrażliwe ~ sensitive point
~ stałego zamieszkania permanent residence
znać swoje ~ to know one's place
mieć ~ to take place
(fig): obsadzać kogoś na swoje ~ to put sb in his place
(fig): nie na ~u out of place
na ~! on your marks!
wąskie ~ bottleneck
nie ruszać się (z ~) ! stay put!
na każdym ~u everywhere
all over the place
kłaść coś na swoje ~to put sth in its place
być na ~u to be on the spot
w ~ czegoś instead of sth
in place of
dreptać w ~u to make no progress
~ urodzenia birthplace
~ honorowe place of honour.
3.
(teren, lokal, miejsce) place: ~ publiczne public place
spot
~ modlitwy place of worship.
4.
(~ do siedzenia) seat

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

ntr place (przestrzeń) room (położenie, pozycja) position
miejsce publiczne - public place
miejsce pobytu (zamieszkania) - residence
miejsce przeznaczenia - destination
miejsce siedzące (stojące) - sitting (standing) room
miejsce do leżenia - (w pociągu) birth, couchette
fig.
czułe miejsce - tender spot
miejsce urodzenia - birthplace
miejsce pracy - workplace
nie ma miejsc - full up
płatne na miejscu - payable on the spot
jest dużo miejsca - there is plenty of room
zająć miejsce (siedzące) - to take one’s seat
zrobić miejsce - to make room (dla kogoś, dla czegoś - for sb, for sth)
nie na miejscu - out of place
na miejsce - in place (kogoś, czegoś - of sb, of sth)
mieć miejsce - (odbywać się) to take place
na jego miejscu - if I were him
fig.
zginąć na miejscu - to be killed on the spot
form.
miejsce wydarzenia - (the) venue

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n 1. place, seat 2. venue 3. spot 4. location 5. room, space ~a dla członków rządu government front bench ~a dla gości parlamentarzystów members’ gallery ~a dla obserwatorów w parlamencie gallery ~a dla parlamentarzystów niezależnych cross benches ~e budowy site ~e dla świadków witness box, witness stand ~e do cumowania berth ~e dostawy place of delivery ~e kontroli pracy operational control areas ~e na giełdzie seat on the exchange ~e nadania pof dispatch, originating point ~e oczekiwania statku w porcie na podejście do nabrzeża waiting-berth ~e odjazdu point of departure ~e pieczęci locus sigilli ~e płatności place of payment ~e pobytu stałego (place of) residence, domicile ~e pobytu tymczasowego temporary residence ~e pochodzenia point of origin ~e pod budowę greenfield site ~e postoju statku w porcie berth, moorage ~e powstawania kosztów cost centre ~e pracy 1. place of work 2. post ~e produkcji place of production ~e przeładunku place of transshipment ~e przeznaczenia point of destination ~e przyjęcia place of acceptance ~e publiczne public place ~e rozprawy trial location
venue ~e sprzedaży place of sale ~e spotkań meeting place ~e stałego zamieszkania residence, permanent residence ~e stawiennictwa locus standi ~e urodzenia birthplace ~e w parlamencie seat ~e wprowadzenia point of entry ~e wykonania place of performance ~e wykonania świadczenia place of fullfilment ~e wyładowania landing place, discharging place ~e wystawienia place of issue ~e załadunku loading place ~e zamieszkania abode, residence ~e zamieszkania dla celów podatkowych tax domicile ~e zapłaty place of payment być na ~u to be in the right place pokazywać się w ~ach publicznych to appear in public

Słownik architektury polsko-angielski

(n) place

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

site n, spot n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

place, site, locus

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ROOM

SPACE

POSITION

BOOKING

SPOT

JOB

PLACE

Słownik prawniczo handlowy polsko-angielski Anna Słomczewska


1. place, seat
2. venue
3. spot
4. location
5. room, space

Słownik polityki i dyplomacji polsko-angielski

place, seat, venue, spot, location, room, space

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

n place
spot
(prze-strzeń) room
~ pobytu residence
~ przeznaczenia destination
~ siedzące (stojące) sitting (standing) room
~ urodzenia birthplace
płatne na miej-scu ayable on the spot
~ dowodzenia conning station
~ załadunku pick-up field
~ zgrupowania assembly position

Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

place, spot

Słownik nieruchomości polsko-angielski

place, locatio

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

place
spot

[ [modlitwy] ] place of prayer, praying-place

Słownik dla poszukujących pracy polsko-angielski Krzysztof Czekierda

room
place
~ na nowe pomysły - room for new ideas
~ pracy - job place, work place, workplace
~ pracy pracownika - employee job

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

place
area
location
site
~ awarii - accident site
~ docelowe destination
~ dostaw delivery site
~ eksploatacji surowców mineralnych mineral working site
~ magazynowania storage area
~ magazynowania odpadów waste storage area
~ nagromadzenia odpadów waste accumulation area
~ nieuporządkowane unordered place
~ nieuszczelnione ( np. składowania odpadów) unsealed site
~ odpowiednie proper area
~ opróbowania sampling area, sampling site, sampling location
~ poboru wody water abstraction site
~ pochodzenia place of origin
~ pochodzenia naturalnych materiałów (do budowy zbiornika) borrow area
~ powstawania ścieków sewage source
~ produkcji production place
~ przeznaczenia destination
~ przyjmowania odpadów waste reception area
~ robót ziemnych earthwork site
~ skażone contaminated site
~ składowania odpadów waste storage area
~ tankowania filling area
~ unieszkodliwiania odpadów waste disposal site
~ usuwania odpadów waste removal area
~ usuwania osadu ściekowego sewage sludge disposal area
~ wprowadzania ścieków effluent discharge location
~ wrażliwe na zanieczyszczenie pollution hot spot
~ wylewania ścieków liquid waste disposal site
~ wyznaczone designated area
~ zagospodarowania odpadów waste mangement site
~ zamknięte enclosure
~ zbierania danych data collection site
~ zdarzenia event location
~ zrzutu ścieków sewage discharge location
~ zrzutu zanieczyszczeń pollutant discharge site
~ zwałowania odpadów waste-tipping area

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

areaplaceroomsitespacespot~ awarii accident site~ czasowego (ponad rok) składowania odpadów UK waste permanent site~ deponowania deposit site, deposition site~ do gromadzenia storage space~ docelowe destination~ dzikiego wysypywania odpadów illegal dump/ing site~ eksploatacji przem.operational areagórn. extraction site~ gromadzenia repository~ gromadzenia odpadów waste storage areawaste storage site~ gromadzenia odpadów pod ziemią underground storage site~ na pojemniki do recyklingu recycling site~ na składowanie odpadów stałych, wydzielone solid waste enclosure~ nagromadzenia odpadów waste accumulation area~ na ten cel nie przeznaczone odp.unauthorized site~ nieodpowiednie pod lokalizację składowiska area unsuitable for landfill siting~ nieuporządkowane unordered place~ nie zapełnione odpadami landfill void (space) ~ odpowiednie proper area~ opróbowania sampling area, sampling site~ poboru prób sampling location, sampling site~ pochodzenia odpadów waste origin~ powstawania odpadów place of waste generation~ produkcji production place~ prowadzenia procesu (technologicznego) process site~ przetwarzania odpadów waste processing site~ przeznaczenia destination~ przeznaczenia odpadów niebezpiecznych hazardous waste destination~ przyjmowania odpadów waste reception area, suitable area~ punktowe point~ rekultywacji reclamation site~ robót ziemnych earthwork site~ rozbiórki demolition site~ skażone contaminated site~ składowania repositorydeposit site, deposition site, topping area~ składowania odpadów waste deposition site, landfilling site~ stanowiące zagrożenie z tytułu poważnych awarii major accident hazard site~ trzymania pojemników/kontenerów odp. container storage site, container storage location~ tymczasowego magazynowania odpadów temporary waste storage area~ unieszkodliwiania odpadów waste disposal siteUS waste treatment site~ usuwania odpadów waste disposal site, waste disposal location, waste removal site~ usuwania odpadów z gospodarstw domowych household waste disposal site~ wrażliwe z punktu widzenia ochrony środowiska environmental hot spot~ wylewania ścieków liquid waste disposal site~ wytwarzania odpadów waste production place, place of waste generation~ wyznaczone designated area, designated site~ zakupu purchase place~ zamknięte eclosure~ zbierania collection site~ zbiórki odpadów waste collection site~ zbiórki odpadów komunalnych (wyznaczone przez samorząd) UK civic amenity site~ zrekultywowane reclaimed site, remediated site~ zrzutu ścieków effluent discharge point~ zrzutu zanieczyszczeń pollutant discharge site~ zwałowania górn. tipping ground~ zwałowania odpadów waste tipping site

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

domicile

lieu

location

scene

seat

shade

site

situation

standing

stead

venue

Nowoczesny słownik polsko-angielski

home

clearance

elbow room