Wordnet polsko-angielski

(one who behaves lightly or not seriously)
trifler
synonim: fircyk
synonim: trzpiot
synonim: szałaput
synonim: szałaputa
synonim: pędziwiatr
synonim: pustak
synonim: lekkomyślnik

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

nmasc C (colloq) frivolous person
trifler
playboy

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m playboy

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

SPARK

PLAYBOY

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

trifler

Nowoczesny słownik polsko-angielski

good-for-nothing

ne’er-do-well

flibbertigibbet