Słownik polsko-angielski

lacquer; varnish
~ bezbarwny - varnish, transparent lacquer
~ metaliczny; metalik - metal paint
~ epoksydowy - epoxide lacquer
~ olejny - oil varnish
~ pokładowy -mar. deck varnish
~ przeciwkorozyjny - rustproof varnish
~ szybkoschnący - fast-drying lacquer
~ żywiczny - resin varnish

Wordnet polsko-angielski


1. (a coating that provides a hard, lustrous, transparent finish to a surface)
varnish


2.
fissure sealant, dental sealant: : synonim: lak
synonim: emalia

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

(do malowania) lacquer, varnish, gloss paint
(po umalowaniu) paintwork
~ do paznokci nail polish/varnish
~ do włosów hair spray, Japanese lacquer
~ olejny oil varnish
~ spirytusowy spirit varnish

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C varnish
lacquer: ~ do włosów hair spray
~ do paznokci nail polish/varnish

Słownik architektury polsko-angielski

(m) lacquer

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

DOPE

ENAMEL

LACQUER

LACKER

VARNISH

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

m varnish

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

varnish
lacquer

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

varnish~ akrylowy acrylic varnish, acryl lacquer~ nitrocelulozowe nitrocellulose lacquer~ olejny oil varnish~ odpadowy waste varnish~ przemysłowy industrial lacquer~ wodny acqueous lacquer