Wordnet polsko-angielski


1. (a person conceived as a consumer of food
"he has four mouths to feed")
mouth


2. (informal terms for the mouth)
trap, cakehole, hole, maw, yap, gob: : synonim: jadaczka
synonim: paszcza
synonim: japa
synonim: pysk
synonim: dziób
synonim: ryj

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

mug
zamknij ~bę! shut up!
być mocnym w ~bie to have a ready tongue
drzeć ~bę to roar
gapić się z rozdziawioną ~bą to gape open-mouthed

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (colloq, usta, twarz) mug
gob: dawać komuś w ~ę to slap sb's face
być mocnym w ~ie to have a ready/glib tongue
zapominać języka w ~ie to be flabbergasted
to lose one's tongue
(fig, osoba na utrzymaniu) mouth: musi wyżywić dziesięć gąb he has ten mouths to feed

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f pot. mug
wulg.
stulić gębę - to shut up (sb’s mouth)
pot.
trzymaj gębę na kłódkę - keep your mouth shut
pot.
zapomnieć języka w gębie - to be lost for words

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

MOUTH

MUG

GOB

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f pot. mug
wulg. zamknij ~ę! shut up!

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

kisser