Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

free, free of charge~ bocznica odbiorcy - free at buyer’s siding~ dok portu - free at dock~ dostawa - free carrier FRC~ fabryka - free factory~ granica - free at border~ magazyn - free warehouse~ odbiorcy - free consignee’s warehouse~ nadbrzeże - free at quay~ oclony - free and cleared~ samochód - free on truck~ samolot - free on aircraft~ siedziba odbiorcy - free domicile/house~ po uiszczeniu cła - duty paid free house~ spod burty - free from alongside~ stacja kolejowa - free station~ stacja odbiorcy - free destination station~ stacja załadowcza - free forwarding station~ statek - free on board (f.o.b.) ~ ładunek sztauowany - free on board and stowed~ wagon - free on rail/waggon/board~ określona stacja nadawcza - free on board car point of shipment~ wyładowanie - free discharge~ wzdłuż burty statku - free alongside~ wzdłuż nadbrzeża - free alongside quay~ za burtą - free overside~ zakład - free warehouse, delivered free at store~ załadowanie - free loading~ ze statku - ex ship EXS~ z nadbrzeża - ex quay EXQ~ z zakładu - ex works EXW

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

n free, franco ~ fabryka free at factory ~ granica delivered at frontier ~ magazyn nabywcy free warehouse, delivered in store, delivered free at store ~ miejsce przeznaczenia free delivered ~ nabrzeże free at quay, free at wharf, ex quay ~ port lotniczy fob airport ~ port odjazdu free port of departure ~ port przeznaczenia free at port of destination ~ port załadunku free at port of shipment ~ przewoźnika free carrier ~ punkt odbioru free on board ~ siedziba nabywcy free house ~ siedziba odbiorcy free domicile, carriage paid to your end ~ stacja kolejowa free at station ~ statek free on board ~ wagon
1. am. free on board
2. bryt. free on rail ~ wyładowanie free discharge ~ wzdłuż burty statku free along side ship ~ za burtę free delivered overside ~ załadowanie free loading cena ~ free (delivered) price dostawa ~ free delivery sprzedawać na warunkach ~ statek
1. to sell F.O.B. vessel