Wordnet polsko-angielski

(a strange attitude or habit)
oddity, queerness, quirk, quirkiness, crotchet
synonim: dziwactwo
synonim: ekscentryczność
synonim: ekstrawaganckość
synonim: ekscentryzm

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

eccentricity, extravagance

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C eccentrity; extravagance

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f extravagance

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

EXTRAVAGANCE

FOLLY

Nowoczesny słownik polsko-angielski

flamboyance